De nr 1 website over de vaststellingsovereenkomst

Wie zijn wij en wat kunnen wij voor u betekenen?

Lang niet alle ontslagzaken worden beslecht door het UWV of de kantonrechter. De meeste ontslagzaken worden namelijk in onderling overleg door werknemer en werkgever (al dan niet met behulp van advocaten) ‘geregeld’. Er wordt dan gesproken over ontslag met wederzijds goedvinden. Partijen onderhandelen daarbij over de voorwaarden van ontslag, zoals de datum van uit dienst gaan en de hoogte van de ontslagvergoeding. Het resultaat van die onderhandelingen wordt dan vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’.
Omdat de vaststellingsovereenkomst dus van groot belang is bij ontslagzaken, geeft deze website veel informatie over zaken als: wat is een vaststellingsovereenkomst?, is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig? en wat kan in een vaststellingsovereenkomst worden geregeld? Indien u na het lezen van de website toch nog vragen heeft of rechtshulp wenst, kunt u ons altijd bellen of mailen.

Over ons:
De advocaten en juristen achter deze website zijn geheel gespecialiseerd in het arbeidsrecht en met name in het ontslagrecht. Onze advocaten/juristen beoefenen deze discipline al minimaal 20 jaar. Dat betekent dat wij uw ontslagkwestie vlot en goed kunnen inschatten en uw zaak met onze kennis en ervaring met kracht kunnen bepleiten bij uw tegenpartij, het UWV of de kantonrechter. Samen met ons bereikt u het optimale resultaat, bijvoorbeeld het voorkomen van ontslag of een maximale ontslagvergoeding.

Voor werknemers én werkgevers
Wij helpen werknemers en werkgevers. Kijk als werknemer bijvoorbeeld op: ik ben werknemer. Bent u werkgever? kijk dan op: ik ben werkgever.

Direct actie:
Ontslag is geen fijne zaak. Er komt veel op u af. Uw inkomen staat op het spel, of u weet niet of ontslag wel kan. Zelf doen van uw zaak kan leiden tot kostbare fouten of een mager resultaat. Schakel liever professionele rechtshulp in. Bel ( 0900 – 123 73 24) of mail vandaag nog met onze ervaren juristen/advocaten. Het eerste advies per telefoon of e-mail is GRATIS.

 

>20 Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000 Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.