Gebruik van deze informatie / modellen is geheel voor risico van gebruiker.
>20 Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000 Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.