ontslag procedure kantonrechter
Ontslag, een serieuze zaak

Ontslag, het kan u zomaar overkomen. Het ene moment werkt u volop voor uw werkgever, het volgende moment wil de werkgever van u af. U vraagt zich of kan dat wel? Wat zijn mijn rechten? Wij gaan u daar antwoord op geven en kunnen u helpen ontslag te voorkomen of een ontslagvergoeding te realiseren
Allereerst: welke redenen kunnen tot ontslag leiden?

Redenen voor ontslag

Er kunnen diverse redenen zijn voor ontslag. De belangrijkste zijn:
bedrijfseconomisch ontslag
disfunctioneren
ontslag op staande voet
verstoorde arbeidsrelatie
(langdurige) ziekte
reorganisatie

Door te klikken op bovenstaande ontslagredenen, kunt u zien welke voorwaarden er gesteld worden aan een dergelijke ontslagreden.
Verder is het goed om te weten welke ontslagprocedures er zijn en hoe een die procedures werken.
Deze website gaat over het 'ontslag met wederzijds goedvinden'. Dat is een ontslagprocedure waarbij partijen onderhandelen over de voorwaarden waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Andere mogelijke ontslagprocedures zijn:

ontslag via de kantonrechter
ontslag via het UWV
ontslag op staande voet

Door op ontslagprocedures  of UWV-ontslag te 'klikken' krijgt u uitgebreide informatie over hoe die procedures in zijn werk gaan.
Indien u vragen heeft over uw ontslag kunt u ons bellen op 0900 - 123 73 24, of mail. Het eerste advies bieden wij u GRATIS aan.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.