Modeldocumenten

Oproepcontract (nulurencontract)

Voorbeeld oproepcontract waarmee u als werkgever een 'flexibele' arbeidsrelatie met uw werknemer kunt aangaan. Het model wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand, zodat u het kunt aanpassen aan uw specifieke situatie.
Prijs€ 24,50
Bedrag BTW€ 4,25

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Word formaat met diverse clausules, waaronder proeftijd, overwerk, ziekte, geheimhouding, nevenwerkzaamheden, intellectuele eigendomsrechten, concurrentiebeding, etc. De overeenkomst is aangepast aan de nieuwste wetgeving
Prijs€ 24,50
Bedrag BTW€ 4,25

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in Word formaat met diverse clausules, waaronder proeftijd, overwerk, ziekte, geheimhouding, nevenwerkzaamheden, intellectuele eigendomsrechten, concurrentiebeding, etc. De overeenkomst is aangepast aan de nieuwste wetgeving
Prijs€ 24,50
Bedrag BTW€ 4,25

Brief ontslag op staande voet werkgever

Aan ontslag op staande voet worden strenge juridische eisen gesteld. Met deze juridisch correcte voorbeeld brief kunt u een werknemer die een dringende reden voor ontslag geeft op de juiste wijze op staande voet ontslaan. De modelbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.
Prijs€ 24,50
Bedrag BTW€ 4,25

Laatste waarschuwingsbrief

Als werkgever kunt u met behulp van dit model op een juridisch correcte wijze aan werknemer een officiële (laatste) waarschuwing geven voor gedrag dat u niet accepteert. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Prijs€ 24,50
Bedrag BTW€ 4,25

Model vaststellingsovereenkomst

Met dit model kan op een juridisch correcte wijze een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Download dit model dat voldoet aan de nieuwste wetgeving. Het model wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand
Prijs€ 24,50
Bedrag BTW€ 4,25

Voorbeeldbrief claimen aanzegvergoeding

U bent werkzaam geweest op basis van een arbeidscontract voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer duurde.
Prijs€ 17,50
Bedrag BTW€ 3,04

Settlement agreement - beëindigingsovereenkomst

Do you want to terminate an employment contract by mutual agreement in a legally correct manner?
U wilt een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op een juridisch correcte wijze beëindigen?
Prijs€ 37,50
Bedrag BTW€ 6,51

Brief ontslagname op staande voet

Als werknemer kan je bij ernstige misdragingen van de werkgever ontslag op staande voet nemen.
Prijs€ 24,50
Bedrag BTW€ 4,25

Vaststellingsovereenkomst Engels

Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst in het Engels nodig? Bestel dit voorbeeld Settlement agreement, Termination agreement bij ons.
Prijs€ 37,50
Bedrag BTW€ 6,51

Voorbeeldbrief ontbinden, herroepen vaststellingsovereenkomst


Bent u een vaststellingsovereenkomst aangegaan, maar heeft u daar spijt van? Herroep of ontbind dan op tijd uw vaststellingsovereenkomst.
Prijs€ 19,50
Bedrag BTW€ 3,38

Voorbeeldbrief na aanbod vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan.
Prijs€ 19,50
Bedrag BTW€ 3,38

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte

Bent u werkgever en wilt u afscheid nemen van uw werknemer die 2 jaar of langer ziek is? Bestel dan bij ons een model beëindigingsovereenkomst na 2 jaar ziekte ( arbeidsongeschiktheid).
Prijs€ 42,50
Bedrag BTW€ 7,38

Vaststellingsovereenkomst urenvermindering, deeltijdontslag

U bent werkgever en wilt het aantal arbeidsuren van uw werknemer verminderen (deeltijdontslag).
Prijs€ 49,50
Bedrag BTW€ 8,59
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.