In veel gevallen kunnen ontslagen werknemers aanspraak maken op een vergoeding bij ontslag.

Die vergoeding kon tot 1 juli 2015 hoog oplopen, reden waarom sommigen de vergoeding een 'gouden handdruk' noemden. Die vergoeding was gebaseerd op de zogeheten 'kantonrechtersformule'.

Omdat er jaren lang veel protesten waren van werkgevers tegen deze dure ontslagregelingen, heeft de wetgever nagedacht over een nieuwe ontslagvergoedingsformule. Het resultaat hiervan is dat per 1 juli 2015 een nieuwe methode geldt om de ontslagvergoeding te berekenen. Die ontslagvergoeding wordt dan de 'transitievergoeding' genoemd.

ontslagvergoeding

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt kort gezegd 1/3 bruto maand salaris per gewerkt jaar. Echter elke dag in dienst telt mee. Er mag dan ook niet worden afgerond. Het is daarom zaak de transitievergoeding nauwkeurig te berekenen. Via onze website Ontslagspecialist kunt u met een handige tool uw transitievergoeding berekenen

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Vrijwel iedereen die werkzaam is voor zijn werkgever heeft recht op de transitievergoeding. Er hoeft geen sprake te zijn van een vast contract. Ook bij een aflopend contract voor bepaalde tijd bestaat recht op een transitievergoeding. Het maakt bovendien niet uit of werknemer ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen, of disfunctioneren, of een verstoorde arbeidsrelatie.

Er is echter geen recht op een transitievergoeding indien werknemer zelf opzegt of het zo bont heeft gemaakt dat hij op staande voet is ontslagen.

Kan ik een hogere vergoeding bedingen?

De transitievergoeding is de standaard vergoeding. Maar er kunnen redenen zijn om een hogere vergoeding dat de standaard vergoeding te bepleiten en af te spreken. Dat is met name het geval als de reden van ontslag discutabel is, of als werkgever zich onbehoorlijk heeft gedragen ten opzichte van de werknemer, waardoor werkgever ook een billijke vergoeding verschuldigd is.
Laat u daarom altijd adviseren door onze ontslagspecialisten over uw mogelijkheden. Onze advocaten en juristen kunnen ook helpen bij het bepleiten en realiseren van een hogere vergoeding bij een beëindigingsovereenkomst. Wilt u zelf een vaststellingsovereenkomst afsluiten, bestel dan ons voorbeeld vaststellingsovereenkomst.

Direct actie: Het is in het algemeen niet verstandig om zelf te onderhandelen met uw wederpartij bij ontslag. Laat dit aan een professional over. Dat voorkomt kostbare fouten en geeft het beste resultaat. Neem daarom direct contact op met onze advocaten en juristen. Voor advies en rechtshulp belt u 020 - 6160 120 of mail

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.