Rechtspraak over ontslag en vaststellingsovereenkomst

Rechtspraak 2

Werkgever weigert terecht betaling ontslagvergoeding bij verzwegen uitzicht op ander werk
Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 25 november 2014 bepaald dat een werkgever geen ontslagvergoeding aan de werknemer hoeft te betalen, ondanks het feit dat de ontslagvergoeding was afgesproken in een vaststellingsovereenkomst. 
De vaststellingsovereenkomst bevatte namelijk een clausule waarmee werknemer verklaarde bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geen uitzicht te hebben op ander werk. Achteraf bleek dat werknemer daarover heeft gelogen. Hij verkeerde al in vergaande onderhandeling met een andere werkgever over een andere baan. Gegeven dit 'bedrog' was werkgever gerechtigd de ontslagvergoeding niet te betalen.

Wanneer gaat de bedenktermijn lopen?

Als een werknemer een vaststellingsovereenkomst aangaat heeft hij wettelijk 14 dagen de tijd om op zijn gegeven akkoord terug te komen. Vraag is echter wanneer begint de bedenktermijn te lopen? Is dat bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst? of is dat het geval zodra partijen overeenstemming met elkaar hebben bereikt, bijvoorbeeld blijkend uit e-mailuitwisseling? Begin 2016 besliste een kantonrechter te Rotterdam dat de bedenktermijn aanvang neemt op het moment dat werknemer zijn handtekening onder de vaststellingsovereenkomst zet. In juni 2016 heeft de kantonrechter te Leiden echter beslist dat de bedenktermijn al begint te lopen zodra over de essentiële (essentialia) onderwerpen van de vaststellingsovereenkomst ( zoals einddatum ontslagvergoeding ) overeenstemming is bereikt tussen partijen. Volgens de kantonrechter kan die overeenstemming ook per e-mail worden bereikt. 


Rechtspraak 1

Hoge billijke vergoeding voor opzettelijk verstoren arbeidsrelatie door werkgever

De kantonrechter te Arnhem (ECLI:RBGEL:2016:1534) heeft een werknemer een billijke vergoeding van maar liefst € 90.000 toegekend bovenop de transitievergoeding. Werkgever had de arbeidsrelatie - waar verder niets mis mee was - verstoord door zonder dat daartoe reden was een recherchebureau in te schakelen, terwijl werkgever vervolgens geen gelegenheid heeft gegeven het geschonden vertrouwen te herstellen. Verder speelde mee dat werknemer een hoog inkomen had, zodat het terugvallen op een ww-uitkering een aanzienlijke inkomstenderving zou betekenen.

Rechter stelt zware eisen aan vernietiging vaststellingsovereenkomst bij 'wilsgebrek'

In sommige gevallen kan een vaststellingsovereenkomst ook ná afloop van de bedenktermijn worden vernietigd. Dat kan namelijk het geval zijn als werknemer heeft gedwaald of sprake is van dwang of misbruik van omstandigheden. Maar aan dergelijke 'ontsnappingssituaties' worden zware eisen gesteld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 20 november 2015. In die kwestie stelde werkneemster dat dat zij psychisch niet in orde was bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en dat zij bovendien niet was voorgelicht door werkgever over het feit dat zij geen aanspraak kan maken op een ww-uitkering in verband met haar verhuizing naar Duitsland.
De rechter is echter van mening dat werkneemster niet onder druk is gezet en over de beëindigingsovereenkomst heeft kunnen nadenken. Bovendien is de rechter van mening dat werkneemster zich zelf had dienen te informeren over de (on)mogelijkheden van een ww-uitkering bij vertrek naar Duitsland.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.