Hoge billijke vergoeding voor opzettelijk verstoren arbeidsrelatie door werkgever

De kantonrechter te Arnhem (ECLI:RBGEL:2016:1534) heeft een werknemer een billijke vergoeding van maar liefst € 90.000 toegekend bovenop de transitievergoeding. Werkgever had de arbeidsrelatie - waar verder niets mis mee was - verstoord door zonder dat daartoe reden was een recherchebureau in te schakelen, terwijl werkgever vervolgens geen gelegenheid heeft gegeven het geschonden vertrouwen te herstellen. Verder speelde mee dat werknemer een hoog inkomen had, zodat het terugvallen op een ww-uitkering een aanzienlijke inkomstenderving zou betekenen.

Rechter stelt zware eisen aan vernietiging vaststellingsovereenkomst bij 'wilsgebrek'

In sommige gevallen kan een vaststellingsovereenkomst ook ná afloop van de bedenktermijn worden vernietigd. Dat kan namelijk het geval zijn als werknemer heeft gedwaald of sprake is van dwang of misbruik van omstandigheden. Maar aan dergelijke 'ontsnappingssituaties' worden zware eisen gesteld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 20 november 2015. In die kwestie stelde werkneemster dat dat zij psychisch niet in orde was bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en dat zij bovendien niet was voorgelicht door werkgever over het feit dat zij geen aanspraak kan maken op een ww-uitkering in verband met haar verhuizing naar Duitsland.
De rechter is echter van mening dat werkneemster niet onder druk is gezet en over de beëindigingsovereenkomst heeft kunnen nadenken. Bovendien is de rechter van mening dat werkneemster zich zelf had dienen te informeren over de (on)mogelijkheden van een ww-uitkering bij vertrek naar Duitsland.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.