Werkgever weigert terecht betaling ontslagvergoeding bij verzwegen uitzicht op ander werk
Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 25 november 2014 bepaald dat een werkgever geen ontslagvergoeding aan de werknemer hoeft te betalen, ondanks het feit dat de ontslagvergoeding was afgesproken in een vaststellingsovereenkomst. 
De vaststellingsovereenkomst bevatte namelijk een clausule waarmee werknemer verklaarde bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geen uitzicht te hebben op ander werk. Achteraf bleek dat werknemer daarover heeft gelogen. Hij verkeerde al in vergaande onderhandeling met een andere werkgever over een andere baan. Gegeven dit 'bedrog' was werkgever gerechtigd de ontslagvergoeding niet te betalen.

Wanneer gaat de bedenktermijn lopen?

Als een werknemer een vaststellingsovereenkomst aangaat heeft hij wettelijk 14 dagen de tijd om op zijn gegeven akkoord terug te komen. Vraag is echter wanneer begint de bedenktermijn te lopen? Is dat bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst? of is dat het geval zodra partijen overeenstemming met elkaar hebben bereikt, bijvoorbeeld blijkend uit e-mailuitwisseling? Begin 2016 besliste een kantonrechter te Rotterdam dat de bedenktermijn aanvang neemt op het moment dat werknemer zijn handtekening onder de vaststellingsovereenkomst zet. In juni 2016 heeft de kantonrechter te Leiden echter beslist dat de bedenktermijn al begint te lopen zodra over de essentiële (essentialia) onderwerpen van de vaststellingsovereenkomst ( zoals einddatum ontslagvergoeding ) overeenstemming is bereikt tussen partijen. Volgens de kantonrechter kan die overeenstemming ook per e-mail worden bereikt. 


>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.