Als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen zijn daarvoor een aantal mogelijke routes. Bekende routes zijn ontslag op staande voet,  een ontbindingsverzoek aan de kantonrechter en het vragen van een opzegvergunning aan het UWV.

Ontslag op staande voet kan alleen als werknemer een ernstige misstap heeft begaan. Ontslag via de kantonrechter gaat vaak over een verstoorde relatie tussen werkgever en werknemer of het structureel disfunctioneren van werknemer. De route bij het UWV kan worden gevolgd als er sprake is van een bedrijfseconomische reden of als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is.
Voor al deze routes geldt dat zij veel tijd kunnen kosten, de uitkomst onzeker is en de nodige juridische kosten met zich meebrengen. 

Alternatief: de vaststellingsovereenkomst

Een ontslagroute die de afgelopen jaren erg populair is geworden is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Bij een dergelijk ontslag onderhandelen werkgever en werknemer over de voorwaarden waaronder zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen, waarna zij het onderhandelingsresultaat vastleggen in een overeenkomst, de meestal 'vaststellingsovereenkomst' wordt genoemd.

Waarom is de vaststellingsovereenkomst zo populair?


De populariteit van de vaststellingsovereenkomst laat zich verklaren door het gemak waarmee een dergelijke regeling tot stand kan komen. Het kan snel en vaak tegen geringe kosten. In sommige gevallen is het ontslag binnen een dag, of zelf binnen een uur!, geregeld. Als de werkgever een goed aanbod doet en werknemer accepteert het bod dan is er al sprake van een ontslagregeling. Bijkomend voordeel is dat de een onzekere uitkomst van een procedure bij het UWV of de kantonrechter wordt voorkomen.

Vaststellingsovereenkomst is ww-veilig

De beëindigingsovereenkomst heeft ook zo'n grote vlucht genomen omdat deze route ww-veilig is, mits de overeenkomst juist wordt opgesteld ( laat u adviseren! ) en de opzegtermijn van werkgever in acht wordt genomen. Een ontslag op staande voet procedure is niet altijd ww-veilig ( meestal niet zelfs), terwijl een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter ook tot resultaat kan hebben dat werknemer zonder ww-recht op straat komt te staan.

Meest gebruikte ontslag route

De route van de vaststellingsovereenkomst heeft de andere ontslagroutes de laatste jaren overvleugeld. Het wordt geschat dat 4 a 5 x zoveel ontslagen lopen via de vaststellingsovereenkomst dan de andere routes tezamen.


Ook in 2019 het meest gebruikt

Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal UWV ontslagen de afgelopen periode stevig is afgenomen. Enerzijds zal dat komen omdat de economie is verbeterd, maar een tweede oorzaak zal zijn dat steeds meer werkgever de voordelen van een ontslag met wederzijds goedvinden zijn gaan inzien. Voor wijziginge in het jaar 2020 kijkt u op : vaststellingsovereenkomst 2020


Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst

Onze advocaten en juristen houden de ontwikkelingen rond de vaststellingsovereenkomst nauwgezet bij. Voor ons hebben deze ontslagregelingen geen geheimen. Wij kunnen een vaststellingsovereenkomst voor u opstellen, checken of uitonderhandelen. Met ons bereikt u het optimale resultaat. Bel 0900 123 73 24 of mail ons voor hulp bij uw vaststellingsovereenkomst in 2019.

vaststellingsovereenkomst voordelen

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.