Per 1 januari 2020 worden belangrijke wijzigingen ingevoerd in het arbeidsrecht. Dit pakket van wijzigingen staat bekend onder de naam 'Wet Arbeidsmarkt in Balans', kort gezegd WAB.
Welke veranderingen brengt de WAB met zich mee?

Door de invoering van de WAB verandert per 1 januari 2020 het volgende.

Meer ontslag mogelijkheden


Wil een werkgever een werknemer gedwongen kunnen ontslaan dan moet er sprake zijn van één van de acht ontslaggronden die in de wet omschreven zijn, bijvoorbeeld disfunctioneren van werknemer, een verstoorde relatie of reorganisatie. Dat bleek in de praktijk vaak een te lastige klip voor werkgever. Het disfunctioneren kon bijvoorbeeld niet 100% worden aangetoond, waardoor ontslag niet mogelijk was.
Per 1 januari 2020 zullen rechters soepeler met de ontslaggronden omgaan. Ontslaggronden mogen dan gecombineerd worden. Voorbeeld: als disfunctioneren voor 50% is aan te tonen en een verstoorde arbeidsrelatie ook, dan kan de rechter concluderen dat er bij elkaar opgeteld sprake is van een 100% ontslaggrond.
Deze optelregeling wordt de 'cumulatiegrond' genoemd. De wetgever heeft als pleister op de wond van de werknemer wel vastgesteld dat bij een ontslag met een cumulatie van gronden de werknemer recht kan hebben op een 50% hogere transitievergoeding.


Wijziging transitievergoeding

Tot 1 januari 2020 hebben werknemers pas recht op een transitievergoeding als zij minimaal 2 jaar bij de werkgever in dienst zijn. Die eis vervalt. Per 1 januari 2020 heeft de werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag.
Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.
De hoofdregel is dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Deze regel geldt voor iedereen en is niet meer, zoals voorheen, afhankelijk van leeftijd van de werknemer.


Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Tot 1 januari 2020 geldt de regel dat een werkgever 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar mag aangaan, voordat er sprake is van een vast contract. Dat wijzigt door de Wab. Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.

Verbetering positie payrollwerknemer

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

Verbetering positie Oproepwerknemers

Na invoering van de Wab moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Bovendien moet de werkgever na 12 maanden de werknemer een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Veranderingen in de Vaststellingsovereenkomst?

Ter zake van de vaststellingsovereenkomst zal in principe niets veranderen. De vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting ook na invoering van de Wab en de ruimere ontslagmogelijkheden voor werkgever de populairste ontslagroute blijven. Een ontslag via een vaststellingsovereenkomst is immers vaak sneller en minder kostbaar dan een procedure via de rechter.
Wel is de verwachting dat de af te spreken ontslagvergoeding vaak rond de 150% van de wettelijke transitievergoeding zal uitkomen. Dit omdat de rechter hiertoe ook kan besluiten bij een niet perfecte ontslaggrond ( zie hiervoor ).

Vraag hulp bij ontslag en vaststellingsovereenkomst!

Ontslag is geen eenvoudige zaak. De emoties lopen snel op en een kostbare fout is zo gemaakt. Bel ( 0900 123 73 24 ) of mail daarom onze ontslagspecialisten als u te maken heeft met ontslag of een vaststellingsovereenkomst. Wij behalen voor u het maximale resultaat!

vaststellingsovereenkomst 2020
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.