U bent burnout door overbelasting op uw werk of een andere reden. Dat is erg vervelend. Nog vervelender wordt het als uw werkgever van u af wil en u wil ontslaan, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Wat zijn dan uw rechten?

Burnout en ontslagbescherming

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan moet daar een gegronde wettelijke reden voor zijn. In de wet zijn slechts een beperkt aantal ontslaggronden mogelijk gemaakt. De belangrijkste ontslagredenen in de praktijk zijn: disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en bedrijfseconomische omstandigheden.

Als u in verband met uw burnout ziek bent, dan is ontslag vrijwel onmogelijk, zelfs als er sprake is van een wettelijke ontslaggrond. De zieke werknemer geniet namelijk extra ontslagbescherming. De zieke werknemer kan daarom bijna altijd succesvol verweer voeren tegen de ontslagwens van de werkgever.

De ontslagbescherming geldt overigens alleen gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Daarna is vaak wel ontslag mogelijk.

Werkgever biedt vaststellingsovereenkomst tijdens burnout aan

Hoewel veel werknemers die burnout zijn hardwerkende en loyale werknemers zijn, streven veel werkgevers naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst in geval van burnout. De werkgever ziet vaak op tegen de re-integratie inspanningen die verplicht zijn als de werknemer ziek is. In dergelijke gevallen wil de werkgever de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen via een vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een op schrift gestelde regeling waarbij partijen afspraken maken over de wijze waarop een kwestie wordt opgelost. In het arbeidsrecht wordt de vaststellingsovereenkomst vooral gebruikt om vast te leggen hoe en onder welke voorwaarden werkgever en werknemer hun arbeidsrelatie beëindigen. Zo kan worden vastgelegd per welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt en welke financiële vergoeding werknemer meekrijgt. Voor meer details over de vaststellingsovereenkomst kijkt u op: inhoud vaststellingsovereenkomst.

Moet u bij akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Als u een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden hoeft u nooit akkoord te gaan met dit aanbod van werkgever. Uw werkgever kan u niet dwingen akkoord te gaan. En er zijn ook geen sancties als u niet akkoord gaat.

Is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Veel arbeidsrelaties in Nederland worden beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. Dit omdat deze wijze van ontslag veel eenvoudiger en goedkoper is dan een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. Bovendien zal deze wijze van ontslag – mits goed uitgevoerd – in de meeste gevallen ww-veilig zijn.

Vaststellingsovereenkomst ook ww-veilig in geval van burnout?

Als u ziek bent als gevolg van burnout is het lang niet altijd verstandig uw arbeidsovereenkomst te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Dit omdat u geen recht heeft op een ww-uitkering of Ziektewetuitkering als u op de af te spreken einddatum van de arbeidsovereenkomst nog altijd ziek bent.

Wanneer kan een vaststellingsovereenkomst bij burnout een goede optie zijn?

Veel gevallen van burnout hangen samen met de werkdruk en/of de (verstoorde) relaties op het werk. In die gevallen kan het gunstig zijn de werkrelatie te verbreken, zodat u sneller kunt herstellen. Het verbreken van de werkrelatie via een vaststellingsovereenkomst kan dan een goede optie zijn. Deze optie valt echter alleen te adviseren als u verwacht dat u op afzienbare tijd heer volledig hersteld kan zijn als de werkrelatie wordt verbroken. Er kan dan een einddatum van de arbeidsovereenkomst in de vaststellingsovereenkomst worden afgesproken die overeenkomt met de datum waarop u verwacht weer volledig hersteld te zijn. In die gevallen kan de vaststellingsovereenkomst wel ww-veilig zijn. Laat u hierover adviseren door onze Ontslagspecialisten.

Rechtshulp bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Onze juristen en advocaten hebben veel ervaring met ontslagzaken, vooral met burnout kwesties en beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. Neem daarom per direct contact met ons op als ontslag dreigt of als de werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Ook kunnen wij voor u met uw werkgever onderhandelen over een goede beëindigingsregeling met een passende ontslagvergoeding. Voorkom kostbare missers en bel 0900 123 73 24 of mail ons.

vasstellingsovereenkomst bij burnout
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.