Vaststellingsovereenkomst bij reorganisatie


Uw werkgever geeft aan dat hij u wilt ontslaan vanwege een reorganisatie en biedt u een vaststellingsovereenkomst aan. Wat zijn dan uw rechten? Kan werkgever u ontslaan vanwege reorganisatie? Moet u de vaststellingsovereenkomst accepteren?

Wat is een reorganisatie?

Als een werkgever ‘teveel’ personeel in dienst heeft zal werkgever 1 of meer
Werknemers willen laten afvloeien ( ontslaan). Er wordt dan gesproken over een reorganisatie
Een ‘teveel’ aan werknemers kan bijvoorbeeld ontstaan als een werkgever bepaalde werkzaamheden niet meer gaat uitvoeren, of werkzaamheden buiten het bedrijf laat uitvoeren. Ook kan het zijn dat er minder vraag is naar bepaalde diensten van de werkgever, waardoor de werkzaamheden door minder mensen kunnen worden uitgevoerd.

Voorbeelden:
1. een accountantskantoor gaat geen juridische diensten meer verrichten en beperkt zich toch haar kerntaak ‘accountancy’. De juristen in dienst van het accountantskantoor zijn dan ‘boventallig’. Het accountantskantoor zal de arbeidsovereenkomsten met de juristen willen beëindigen.

2. Een Nederlands softwarebedrijf wil de afdeling boekhouding verplaatsen naar India en wenst in dat verband afscheid te nemen van haar personeel werkzaam op de afdeling boekhouding in Nederland.

3. Een advocatenkantoor ondervindt dat er steeds minder vraag is naar advocaten gespecialiseerd in octrooi recht. Zij heeft 3 octrooispecialisten in dienst, maar heeft slechts voldoende werk voor 1 van hen.

Is ontslag bij reorganisatie mogelijk?

Een werkgever die van mening is dat hij ‘teveel’ personeel in dienst heeft, kan ontslag voor de boventallige werknemers aanvragen bij het UWV. In de ontslagprocedure bij het UWV zal de werkgever aannemelijk moeten maken:
dat er een goede reden is voor de reorganisatie en het ontslaan van de werknemer(s)
dat het afspiegelingsbeginsel correct in acht is genomen
Dat er voldoende is onderzocht of werknemer op een andere plaats in de organisatie kan worden herplaatst ( de zogenaamde herplaatsingsplicht).
Als aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan, zal het UWV in de regel een ontslagvergunning afgeven.

vaststellingsovereenkomst reorganisatie

Recht op transitievergoeding bij reorganisatie?

Aangezien de werknemer die om reden van reorganisatie wordt ontslagen uiteraard geen blaam treft zal hij/zij recht hebben op een transitievergoeding. Lees over de hoogte en de voorwaarden van de transitievergoeding onze webpagina: transitievergoeding.

Vaststellingovereenkomst bij reorganisatie

Veel ontslagzaken worden niet door het UWV beslist, maar onderling tussen werkgever en werknemer geregeld. Een onderlinge regeling voorkomt de kosten, stress en tijd gemoeid met een UWV-procedure. De regeling die werkgever en werknemer – vaak na onderhandelingen - afspreken wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Indien dat goed wordt aangepakt is de vaststellingsovereenkomst ww-veilig. Bovendien kan vaak worden uit onderhandeld dat werknemer een hogere vergoeding krijgt dan de wettelijke transitievergoeding.
Onderhandelen over een ontslag bij reorganisatie is dus vaak zinvol.

Onze ontslagspecialisten kunnen u helpen bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst bij reorganisatie. Wij zorgen voor het maximale resultaat!
Bel dus voor rechtshulp 0900 – 123 73 24 of mail.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.