Sinds begin 2020 is Nederland en haar bevolking getroffen door het corona virus ( Covid 19 ). Dit heeft grote gevolgen voor, zowel de gezondheid als de economie. Veel bedrijven zagen hun inkomsten slinken of geheel wegvallen. En nog altijd hebben veel bedrijven het financieel erg moeilijk. Het komt daarom steeds vaker voor dat werkgevers hun werknemer(s) een vaststellingsovereenkomst aanbieden om loonkosten te besparen ( zie hieronder).

Overheidssteun tijdens corona


De regering heeft bij de uitbraak van corona snel een pakket maatregelen genomen om bedrijven financieel te steunen. Zo kwamen er subsidies voor zzp'ers, kredietgaranties, vaste bedragen voor de meest getroffen sectoren en een loonsubsidie om zoveel mogelijk werknemers in dienst te kunnen houden ( de NOW-regeling).

Ontslagboete tijdens corona


In de eerste ronde van steunmaatregelen geldig tot 1 juni 2020 was aan de loonsubsidie een zogeheten 'ontslagboete' gekoppeld. Werkgevers die ondanks de subsidie toch werknemers zouden ontslaan konden rekenen op een stevige boete.
In de tweede ronde is die ontslagboete grotendeels los gelaten.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen tijdens corona


De subsidies waar veel bedrijven beroep op kunnen doen verlichten slechts een deel van de economische teruggang bij veel bedrijven. Vaak zijn de subsidies niet voldoende om bedrijven financieel gezond te houden. Er blijft bij veel bedrijven de noodzaak bestaan om afscheid te nemen van een deel van het personeel. 

Elk bedrijf dat om economische redenen genoodzaakt is personeel te ontslaan kan ontslag voor de betrokken werknemers aanvragen bij het UWV. Het UWV zal onder meer toetsen of het ontslag noodzakelijk is, of het afspiegelingsbeginsel ( de juiste ontslagvolgorde ) in acht is genomen en of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer(s) te herplaatsen. Pas als aan die voorwaarden is voldaan kan een ontslagverzoek worden gehonoreerd. Na toestemming van ontslag door het UWV moet nog wel de opzegtermijn in acht worden genomen en zal werkgever de werknemer een transitievergoeding moeten betalen.

Vaststellingsovereenkomst tijdens corona 


De procedure bij het UWV kan 1 a 2 maanden duren. Bovendien moet de werkgever veel financiële en organisatorische gegevens aanleveren bij het UWV, hetgeen behoorlijk veel geld en moeite kan kosten. Daarbij komt dat de uitkomst van de procedure ( wel of geen ontslagvergunning ) niet zeker is.
Om deze redenen geven veel bedrijven er de voorkeur aan het ontslag in onderling overleg met de werknemer(s) te regelen. Partijen onderhandelen dan over de voorwaarden van ontslag ( denk aan einddatum arbeidsovereenkomst, hoogte ontslagvergoeding, etc.). Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met een dergelijke overeenkomst kan de werknemer een ww-uitkering aanvragen.

Al met al kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor beide partijen een goed alternatief zijn voor een ontslagprocedure bij het UWV.

Is jou een vaststellingsovereenkomst aangeboden?

Als jou een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden, laat deze dan altijd checken door onze ontslagspecialisten. Wij zullen voor je nagaan of de vaststellingsovereenkomst ww-veilig is en of er betere ontslagvoorwaarden af te spreken zijn. Die betere voorwaarden kunnen wij voor je uitonderhandelen met je werkgever. 

Gratis eerste advies bij vaststellingsovereenkomst


Wij verlenen een GRATIS eerste advies bij je vaststellingsovereenkomst. Bel 0900 123 73 24 of mail ons daarom gelijk.

vaststellingsovereenkomst corona
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.