De vaststellingsovereenkomst bij ontslag is de laatste jaren razend populair geworden. Het is inmiddels de meest gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Maar hoe komt dat?
Wat zijn de voordelen van een vaststellingsovereenkomst?

Voordelen vaststellingsovereenkomst


Hieronder noemen wij de belangrijkste voordelen van de vaststellingsovereenkomst ten opzichte van een procedure bij de rechter of het UWV
 • meestal sneller resultaat; een procedure bij het UWV of de kantonrechter duurt vaak
  1 à 2 maanden. Veel vaststellingsovereenkomsten komen (ruim) binnen die tijd tot
  stand, in sommige gevallen zelfs binnen enkele dagen of enkele uren;
  partijen hoeven nauwelijks rekening te houden met vormvoorschriften; een procedure;

 • bij de kantonrechter of het UWV kent bepaalde (vorm)voorschriften waaraan moet zijn
  voldaan bij het indienen van een ontslagaanvraag. De vaststellingsovereenkomst kent
  alleen het voorschrift dat deze schriftelijk wordt aangegaan; verder is de inhoud vrijelijk te
  bepalen ( mits niet in strijd met openbare orde en goede zeden);

 • beëindigen arbeidsovereenkomst ook mogelijk als niet aan alle ontslagvoorwaarden is
  voldaan; in de wet en rechtspraak worden tal van (strenge) voorwaarden gesteld
  waaraan moet zijn voldaan wil het UWV of de kantonrechter een ontslagverzoek van
  werkgever honoreren. Als partijen met elkaar een vaststellingsovereenkomst aangaan
  hoeft niet aan die voorwaarden te zijn voldaan.

 • minder schadelijk voor de (arbeids)relatie: omdat partijen die een vaststellingsovereen-
  komst met elkaar aangaan uiteindelijk ‘akkoord’ gaan met het ontslag, zal de (arbeids)
  relatie vaak minder verstoord zijn dan na een procedure bij het UWV of de kantonrechter;

 • completere regeling: een uitspraak van het UWV of de kantonrechter bevat (meestal)
  geen regeling over zaken als een positief getuigschrift, het concurrentiebeding,
  het inleveren van de bedrijfseigendommen, vrijstelling van werk, enzovoorts.
  In een vaststellingsovereenkomst kunnen dergelijke zaken wel geregeld worden;

 • geen beroep mogelijk: tegen een uitspraak van het UWV of de kantonrechter kunnen
  partijen in beroep gaan, waardoor de procedure nog langer duurt, kostbaarder wordt en de
  onzekerheid voortduurt. Een vaststellingsovereenkomst voorkomt juist een onzekere
  situatie;

 • minder kosten: waar voor een procedure veelal het inschakelen van een advocaat of
  jurist nodig of dringend te adviseren is, kunnen partijen bij het aangaan van een 
 • vaststellingsovereenkomst veel zelf regelen, desnoods met enige adviezen of andere hulp
 • van een advocaat of jurist.

 
Vraag advies aan Ontslagspecialist

Hoewel het beëindigen van een arbeidsovereenkomst een stuk eenvoudiger is geworden door de introductie van de vaststellingsovereenkomst, is een kostbare fout zo gemaakt. Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst? Onze specialisten informeren en helpen.
Heeft u te maken met ontslag? Vraag dan altijd advies of verdere hulp aan onze ervaren advocaten en juristen. bel 0900 123 73 24 of mail.

vaststellingsovereenkomst voordelen
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.