Als werkgever en werknemer besluiten in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen wordt meestal een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst gesloten. Wat houden die overeenkomsten in? En wat is het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een beëindigingsovereenkomst?

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST EN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

In een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken per wanneer en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Een dergelijke ontslagregeling wordt vastgelegd in een schriftelijk document die in de praktijk een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst wordt genoemd. Beide termen worden gebruikt voor de ontslagregeling. Maar maakt het uit welke term wordt gebruikt? Wat zijn de verschillen tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst?

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN?

Het begrip ‘vaststellingsovereenkomst’ is in de wet geregeld ( artikel 7:900 e.v. Burgerlijk Wetboek). Het bijzondere van de vaststellingsovereenkomst is dat de afspraken die hierin worden gemaakt zelfs in strijd mogen zijn met dwingendrechtelijke regels. Dat brengt met zich mee dat een vaststellingsovereenkomst als deze éénmaal is gesloten zeer moeilijk aan te tasten is. Vandaar het gebruik van het woord ‘vast’ in de term vaststellingsovereenkomst.

Een beëindigingsovereenkomst mag niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke regels en kan dus in het algemeen eenvoudiger worden ‘teruggedraaid’. De vaststellingsovereenkomst is dus ‘sterker’. Om deze reden wordt voor een ontslagregeling vaker de term vaststellingsovereenkomst gebruikt dan de betiteling beëindigingsovereenkomst.

De ontslagvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

De belangrijkste afspraak bij een ontslagregeling is vaak de hoogte van de ontslagvergoeding. In de wet is een regeling opgenomen voor de ontslagvergoeding, te weten de transitievergoeding. Maar let op, de wettelijke regeling over de transitievergoeding is geen dwingend recht. Werkgever en werknemer kunnen elke afspraak maken over de hoogte van de ontslagvergoeding, zowel hoger als lager dan de transitievergoeding.

Inhoud beëindigingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst kunnen veel zaken worden afgesproken, zoals:

• Hoe hoog is de eventuele ontslagvergoeding?
• Wordt werknemer vrijgesteld van werk?
• Worden verlofdagen uitbetaald, zo ja, hoeveel?
• Welke spullen ( laptop, auto, enz. ) dient werknemer in te leveren, of mag hij deze behouden?
• Hoe en wanneer worden de collega’s geïnformeerd over het ontslag?
• Heeft werknemer recht op een positief getuigschrift en positieve referenties?
• Weke afspraken gelden er over het geheimhouden van bedrijfsinformatie?
• Vervalt een eventueel bestaand concurrentie- of relatiebeding?
• Vergoedt werkgever de kosten juridische bijstand?
• Wordt er finale kwijting afgesproken?

beëindigingsovereenkomst

LAAT UW BEËINDIGINGSOVEREENKOMST CONTROLEREN

Een fout of vergissing in een beëindigingsovereenkomst is zo gemaakt. Herstel achteraf van fouten is meestal niet mogelijk. De controle van een ontslagovereenkomst door een specialist is daarom erg belangrijk, bijvoorbeeld in verband met ww-rechten.
Onze gespecialiseerde advocaten en juristen zullen u graag helpen met uw beëindigingsovereenkomst.

Hogere ontslagvergoeding mogelijk?

In veel gevallen blijkt een hogere ontslagvergoeding mogelijk. Onze specialisten kunnen dat voor u beoordelen en met uw werkgever onderhandelen voor een hogere vergoeding. In de meeste gevallen slagen wij erin een hogere ontslagvergoeding voor de werknemer te realiseren!

Voorbeeld brief werknemer na ontvangen vaststellingsovereenkomst (ontslagvoorstel) van werkgever

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan.
Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Ontslagspecialist stelde een voorbeeldbrief voor u op voor een 1e-reactie.
Met behulp van de voorbeeldbrief houd u zich beschikbaar voor werk en behoud u daarmee recht op loon.
U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren. Bestel de voorbeeldbrief door te klikken
op: voorbeeldbrief  na aanbod ontslagvoorstel werkgever

De voorbeeldbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-model, zodat u deze eenvoudig aan uw specifieke situatie kunt aanpassen.

Bel/mail voor direct advies

Heeft u te maken met een beëindigingsovereenkomst? Wilt u meer zekerheid over WW?, of wilt u betere ontslagvoorwaarden? Neem dan per direct contact met ons op. Bel 0900 – 123 73 24 of mail uw vraag/beëindiginsovereenkomst.  
U ontvangt binnen 24 uur een reactie van een specialist. Het eerste advies is GRATIS.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.