wat is een vaststellingsovereenkomst
Waar mensen met elkaar een conflict hebben kunnen ze er voor kiezen hun zaak voor te leggen aan de rechter. Maar dat is niet altijd de beste manier om een geschil op te lossen. Oplossing via de rechter kost tijd en geld en vaak zijn er geen echte 'winnaars'. Een goed alternatief is samen proberen een geschil op te lossen, zo nodig met advocaten of een mediator. Als dat lukt, is het verstandig de afgesproken oplossing vast te leggen in een document. Dat document wordt meestal een 'vaststellingsovereenkomst' of 'beëindigingsovereenkomst'genoemd.

Een vaststellingsovereenkomst is dus een overeenkomst waarbij partijen een bindende regeling treffen ter voorkoming of oplossing van een geschil.

Gebruikt in veel rechtsgebieden

De vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt in veel rechtsgebieden, waaronder het verzekeringsrecht, belastingrecht, bestuursrecht en het arbeidsrecht. Vooral op dat laatste gebied is de vaststellingsovereenkomst de laatste jaren erg populair geworden, met name bij ontslagzaken. De schatting is dat maar liefst 80% van de ontslagzaken worden afgewikkeld via een vaststellingsovereenkomst.

Op deze website zal veel informatie te vinden zijn over de vaststellingsovereenkomst bij ontslagzaken. Zo worden belangrijke zaken behandeld als:

-heb ik recht op WW als ik meewerk aan een vaststellingsovereenkomst?;
-kan een vaststellingsovereenkomst worden gesloten als ik ziek ben?;
-hoe hoog zou de ontslagvergoeding moeten zijn?;
-hoe zit het met de opzegtermijnen?;
-vervalt het concurrentiebeding? en hoe zit het met vakantiegeld, bonussen en de belasting?

Wij adviseren u goed rond te kijken op onze website. Onze website is de meest complete website op het gebied van de vaststellingsovereenkomst. De informatie is bedoeld voor werknemers én werkgevers. Hieronder alvast enige belangrijke aandachtspunten bij de vaststellingsovereenkomst.

Is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet voldaan zijn aan drie eisen:

-het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet uitgaan van werkgever
-het ontslag houdt geen verband met een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet;
-de voor werkgever geldende opzegtermijn behorende bij de arbeidsovereenkomst moet volledig in acht genomen worden.

Welke verdere eisen zijn er voor een ww-uitkering?

Om aanspraak op een ww-uitkering te kunnen maken dient nog aan de volgende eisen te zijn voldaan:

- U dient een voldoende arbeidsverleden te hebben opgebouwd ( In laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt ).;
- U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. En u heeft geen recht meer op loon over die uren;
- U bent direct beschikbaar voor betaald werk;
- U onderneemt voldoende en tijdig sollicitatie-activiteiten;
- de WW-uitkering dient uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aangevraagd te worden.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst aangaan als ik ziek ben?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt als u ziek bent, is het in het algemeen niet verstandig akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst, omdat u dan waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een ww-uitkering of een Ziektewetuitkering. Dat kan in sommige gevallen echter anders zijn, met name in het geval u ziek bent in verband met de omstandigheden op het werk en u verwacht snel hersteld te zijn op het moment dat u uit dienst gaat en niet meer met uw werkgever wordt geconfronteerd. Overleg situaties waarbij ziekte speelt altijd eerst met onze gespecialiseerde juristen en advocaten voordat u een arbeidsovereenkomst aangaat.

Hoe zit het bij zwangerschap?

Bij zwangerschap heeft u extra ontslagbescherming. U hoeft daarom in de meeste gevallen niet akkoord te gaan met ontslag. Echter in sommige gevallen kan een ontslagregeling ook voor de zwangere werknemer positieve kanten hebben. 
Tijdens zwangerschap kan een ww-veilige vaststellingsovereenkomst worden aangegaan (tenzij u ziek bent als gevolg van de zwangerschap). Laat onze specialisten echter altijd checken of de tekst en inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheel ww-veilig is.

Kan ik met een tijdelijk contract een beëindigingsovereenkomst aangaan?

Ook als u werkzaam bent op basis van een tijdelijk contract kan een ww-veilige ontslagregeling worden aangegaan. Voorwaarde is dan wel dat het bepaalde tijd contract een (tussentijdse) opzegmogelijkheid bevat. Indien dat niet het geval is kan de arbeidsovereenkomst niet ww-veilig tussentijds worden beëindigd. Ww-rechten kunnen dan niet eerder ingaan dan na afloop van de periode waarvoor het arbeidscontract oorspronkelijk is aangegaan. 

Belangrijke onderwerpen bij een ontslagregeling

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Wij noemen de volgende onderwerpen.

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst: kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst: Om problemen met het verkrijgen van een ww-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan werknemer.

Ontslagvergoeding: dit is meestal een belangrijk punt. Heeft werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk? Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie, of verval van werkzaamheden bij reorganisatie

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald? In het geval werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen


Moet werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon)teruggeven? Dat kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding: blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee? Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?
Als partijen finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn geregeld.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

I
n onze winkel kunt u het voorbeeld als Word-document bestellen

Voorbeeld brief werknemer na ontvangen vaststellingsovereenkomst (ontslagvoorstel) van werkgever

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan.
Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Ontslagspecialist stelde een voorbeeldbrief voor u op voor een 1e-reactie.
Met behulp van de voorbeeldbrief houd u zich beschikbaar voor werk en behoud u daarmee recht op loon.
U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren. Bestel de voorbeeldbrief door te klikken
op: voorbeeldbrief  na aanbod ontslagvoorstel werkgever

De voorbeeldbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-model, zodat u deze eenvoudig aan uw specifieke situatie kunt aanpassen.

Hulp bij ontslag, hogere ontslagvergoeding

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel daarom niet contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp. Onze ervaren advocaten en juristen kunnen u helpen met uw ontslagzaak en het beste resultaat voor u behalen, vaak ook een hogere ontslagvergoeding.. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 10.000 ontslagzaken behandeld.

Heeft u vragen over uw vaststellingsovereenkomst? of wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Bel of mail dan onze specialisten voor advies en rechtshulp. 

Bel 0900 – 123 73 24 of mail
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.