Beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren plaatsvinden. De meest gebruikelijke wijze is die waarbij werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, omdat hij bijvoorbeeld elders een betere baan kan krijgen. Maar wat te doen als werknemer wel bereid is zijn arbeidsovereenkomst op te geven, maar ww-rechten wil behouden? In dat geval kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden uitkomst bieden.

Voordelen voor werkgever én werknemer

Als een arbeidsrelatie verstoord is, of de werkgever is niet tevreden over het functioneren van zijn medewerker, of er is sprake van een bedrijfseconomische reden, kan werkgever besluiten ontslag aan te vragen bij de kantonrechter of het UWV. Maar procederen kost tijd en geld en de uitkomst is niet (altijd) zeker. Werkgever en werknemer kunnen in die situaties er beiden belang bij hebben te onderhandelen over een beëindigingsregeling. Zij hebben dan zelf de uitkomst van de ontslagzaak in de hand en kunnen er voor zorgen dat werknemer ww-rechten behoudt. Voor de voorwaarden voor een ww-veilige regeling kijkt u op onze webpagina: ww-veilig.

wederzijds goedvinden

Inhoud ontslag met wederzijds goedvinden
Naast een ww-veilige regeling is het uiteraard ook van belang andere afspraken te maken ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de datum van uit dienst gaan, eventueel vrijstelling van werk, wel of niet vervallen concurrentiebeding, de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding. Zie ook de nadere details en onderwerpen in onze uitgebreide
brochure arbeidsovereenkomst beëindigen.

Hulp bij ontslag met wederzijds goedvinden

De afspraken rond ontslag zijn van groot belang. Een verkeerde aanpak kan vervelende gevolgen hebben. Laat u daarom adviseren en helpen door onze ervaren specialisten. Wij kunnen inschatten 'hoe sterk u staat'. Samen met ons bereikt u het optimale resultaat. Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons bij ontslag met wederzijds goedvinden. 


>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.