Welke opzegtermijn in acht nemen voor een ww-veilige regeling?

opzegtermijnen
Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst is het meestal de bedoeling dat werknemer na einde van de arbeidsovereenkomst direct in aanmerking komt voor een ww-uitkering. 
Het UWV zal echter geen ww-uitkering verstrekken voor de periode dat de opzegtermijn van werkgever nog geldig is. 
Het is dus van belang hoelang de opzegtermijn van werkgever is. Daarover leest u hieronder meer.

Opzegtermijn op basis van contract of CAO
De lengte van de opzegtermijn kan tussen partijen contractueel in de arbeidsovereenkomst of via de CAO worden afgesproken.

Kijk daarom eerst in het arbeidscontract en de eventueel van toepassing zijnde CAO. In het geval daar geen opzegtermijn is bepaald, is de lengte van de opzegtermijn gebaseerd op de wet, zodat gesproken wordt over de
‘wettelijke opzegtermijn’.

Wettelijke opzegtermijn
De lengte van de wettelijke opzegtermijn varieert van 1 tot 4 maanden
en is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en wel als volgt:

Duur arbeidsovereenkomst:                         Opzegtermijn:
0 – 5 jaar                                                    1 maand
5-10 jaar                                                     2 maanden
10-15 jaar                                                   3 maanden
15 jaar en langer                                         4 maanden

Om een vaststellingsovereenkomst zodanig ww-veilig te maken dat de ww-uitkering direct ingaat na einddatum arbeidsovereenkomst (dus aansluit op de laatste salarisbetaling), dient de vaststellingsovereenkomst rekening te houden met de lengte van de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen.

Als de opzegtermijn is bepaald, dient de lengte van die opzegtermijn in acht te worden genomen door minimaal die termijn aan te houden tussen datum ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld:
als de opzegtermijn van werkgever 2 maanden bedraagt,
dient de einddatum van de arbeidsovereenkomst op 30 november gesteld te worden als in september een akkoord over de vaststellingsovereenkomst wordt bereikt.

Fictieve opzegtermijn
Het UWV, de organisatie waar de ww-uitkering moet worden aangevraagd, hanteert overigens de term ‘fictieve opzegtermijn’. Daarmee wordt de opzegtermijn die voor werkgever geldt bedoeld. De fictieve opzegtermijn moet eerst voorbij zijn, wil aanspraak gemaakt kunnen worden op ww-rechten.

Direct actie: bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst kan veel fout gaan. Voorkom kostbare missers en schakel direct onze ontslagspecialisten in. 
Bel 0900 - 123 73 24 of mail.

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.