Als ondernemer bent u het liefst met 'ondernemen' bezig. Het verkopen van uw product of diensten is de kerntaak van uw bedrijf. U wilt daarbij zo weinig mogelijk gehinderd worden door geschillen met werknemers. Als er dan toch geschillen met werknemers zijn is het goed die voortvarend aan te pakken en op te lossen. Soms ligt de oplossing in het afscheid nemen van de werknemer met een vaststellingsovereenkomst. Dat komt neer op beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Hoe gaan wij u daarbij helpen?

Stap 1:

Onze juristen en advocaten kunnen voor u beoordelen of er sprake is van een juridisch voldoende reden voor ontslag. Zo gaan wij voor u na of u de mogelijkheid heeft de betrokken werknemer via het UWV of de kantonrechter te ontslaan. 

Stap 2:

Als het mogelijk is de werknemer via het UWV of de kantonrechter te ontslaan, dan kunt u voor die route kiezen en kunnen wij u helpen met het uitvoeren van een dergelijke procedure. Vaak is het echter beter om eerst na te gaan of u met de werknemer een ontslag met wederzijds goedvinden kunt afspreken. Dat is te meer het geval als uw ontslag zaak niet zo sterk is en de uitkomst van een procedure bij het UWV of de kantonrechter negatief kan uitvallen.

Stap 3:

Samen met ons kunt u nagaan wat een redelijk en kansrijk aanbod is dat u aan werknemer kunt doen om hem/haar te bewegen akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. 

Stap 4:

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een concept-vaststellingsovereenkomst en een begeleidende brief waarmee u de werknemer het aanbod doet om in onderling overleg uit elkaar te gaan.

Stap 5

Als werknemer akkoord gaat met uw aanbod is uw 'ontslagzaak' snel opgelost. Als werknemer vragen heeft over uw aanbod, het aanbod verwerpt, of een tegenvoorstel doet, kunnen wij u verder helpen. Wij kunnen de vragen van uw werknemer beantwoorden, of met werknemer of zijn advocaat voor u onderhandelen.

Stap 6

Het uiteindelijk bereikte onderhandelingsresultaat leggen wij juridisch voor u vast in een waterdichte vaststellingsovereenkomst. Bij uitblijven van een onderhandelingsresultaat, kunnen wij u helpen met het aanvragen van ontslag bij de kantonrechter of het UWV.

Direct actie en juridisch abonnement:

Heeft u te maken met een arbeidskwestie, bel 0900 - 123 73 24, of mail dan direct onze arbeidsadvocaten en juristen. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en kunnen u goed en vlot helpen.
Voor ondernemers hebben wij ook de mogelijkheid van een juridisch abonnement. Met behulp van dit abonnement hebben werkgevers/ondernemers recht op rechtshulp tegen sterk gereduceerde tarieven.  Lees hier meer over op: juridisch abonnement
Wilt u als werkgever juridisch correcte arbeidsovereenkomsten aangaan, dan kunt u deze bestellen op: model arbeidsovereenkomst

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.