Vaststellingsovereenkomst en recht op ww-uitkering

Hoe gaat het UWV om met de vaststellingsovereenkomst?

Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst gaat de werknemer akkoord met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Veel werknemers denken daarom dat het UWV een ww-uitkering zal weigeren, omdat zij meewerken aan hun ontslag en werkloosheid.

Maar is dat wel zo? Heb je geen recht op een ww-uitkering als je akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst?

Hoe oordeelt het UWV?

Tot voor ongeveer 10 jaar geleden was het inderdaad zo dat het UWV een ww-uitkering weigerde als je als werknemer een ontslagregeling aanging. Er werden daarom veel zogeheten 'pro-forma procedures' bij de kantonrechter gevoerd om te doen alsof de werknemer zich tegen het ontslag verzette.

Die praktijk is al enige tijd ten einde. Het uitgangspunt van het UWV is nu dat werkgever en werknemer een beëindigingsregeling kunnen aangaan met behoud van ww-rechten.

Welke eisen stelt het UWV aan ww-veilige vaststellingsovereenkomst?
Het UWV stelt slechts enkele eisen aan een ww-veilige beëindigingsovereenkomst. Die eisen zijn:

  • Het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet uitgaan van werkgever;
  • Werknemer moet geen 'dringende reden' hebben gegeven voor ontslag (denk daarbij aan ernstige vergrijpen als fraude, geweld, diefstal. Disfunctioneren is iha. geen dringende reden )
  • Bij het bepalen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst moet rekening worden gehouden met de voor werkgever geldende opzegtermijn.
  • Werknemer moet op de einddatum van de arbeidsovereenkomst beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dus niet ziek zijn.
Wat kan verder worden afgesproken?

Bovenstaande voorwaarden zijn absolute voorwaarden die vervuld moeten worden om voor een ww-uitkering in aanmerking te komen. Daarnaast kunnen werkgever en werknemer uiteraard nog andere zaken regelen in de beëindigingsregeling.
Te denken valt aan:

-wordt werknemer vrijgesteld van werk?
-worden verlofdagen wel of niet uitbetaald?
-moet een studieschuld worden terugbetaald?
-heeft werknemer recht op een ontslagvergoeding?
-mag werkemer de leaseauto, bedrijfstelefoon overnemen?
-krijgt werknemer een positief getuigschrift?

Zoals u leest, zijn er veel onderwerpen waarover onderhandeld kan worden bij een vertrekregeling. 

Hulp van ontslagspecialisten

Zelf onderhandelen over uw eigen zaak is vaak moeilijk. Het inschakelen van onze Ontslagspecialisten levert een beter resultaat. Bel 0900 - 123 73 24 of mail daarom met onze arbeidsrechtadvocaten en Ontslagspecialisten als u maken te krijgt met ontslag of een vaststellingsovereenkomst.

vaststellingsovereenkomst uwv

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.