Bedenktijd bij aangaan vaststellingsovereenkomst


Als je als werknemer een vaststellingsovereenkomst  aangaat, heb je op grond van de wet veertien dagen de tijd om je akkoord met de vaststellingsovereenkomst te herroepen.  Maak je van dit herroepingsrecht gebruik dan is de eerder gesloten vaststellingsovereenkomst feitelijk ontbonden.

Juridisch adviseur werknemer akkoord, maar werknemer niet

De Rechtbank Den Haag moest onlangs oordelen over een bijzondere situatie. In dat geval was de juridisch adviseur namens de werknemer akkoord gegaan met de door werkgever voorgestelde beëindigingsovereenkomst, maar weigerde de werknemer deze overeenkomst te ondertekenen. Wat is dan de juridische positie? 

Standpunt werknemer

Volgens  werknemer is zij hoe dan ook niet gebonden aan de beëindigingsovereenkomst,  omdat zij binnen veertien nadat haar adviseur akkoord was gegaan met de concept tekst van de vaststellingsovereenkomst heeft geweigerd de overeenkomst te tekenen. Dat is dus binnen de bedenktijd van veertien dagen als bedoeld in artikel 7:670 b, tweede lid BW, ( het herroepingsrecht ) . Van die bepaling kan en mag niet ten nadele van werknemer worden afgeweken.

Oordeel Rechtbank

De Rechtbank Den Haag is van mening dat werknemer het gelijk aan haar zijde heeft.

Werknemer heeft immers duidelijk en ondubbelzinnig binnen 14 dagen geweigerd de overeenkomst te tekenen toen die haar door haar werkgever ter tekening werd aangeboden,.

In de onderhavige beëindigingsovereenkomst staat met zoveel woorden vermeld dat werknemer deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk kan ontbinden na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Dan kan de weigering van werknemer om de beëindigingsovereenkomst zelf te ondertekenen niet anders geduid worden dan een tijdig beroep op die zogenoemde bedenktijd,

Het zou naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dan ook onaanvaardbaar zijn om  werknemer tegen te werpen dat zij deze ondubbelzinnige weigering om te tekenen niet op schrift heeft gesteld. Kortom, in dit geval is weigering van ondertekening gelijk te stellen met het herroepen van de vaststellingsovereenkomst.

Rechtshulp bij vaststellingsovereenkomst?

Ontslag is geen eenvoudige zaak. Een kostbare fout is zo gemaakt. Vraag daarom hulp bij uw ontslag of vaststellingsovereenkomst. Onze specialisten hebben meer dan 25 jaar ervaring en kunnen het optimale resultaat voor u behalen. bel 0900 123 73 24 of mail.

vaststellingsovereenkomst weigeren te ondertekenen

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.