Na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer de mogelijkheid om binnen 14 dagen de vaststellingsovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is 21 dagen als de herroepingsmogelijkheid niet in de vaststellingsovereenkomst is vermeld. Maar per welke datum gaat de herroepingstermijn lopen? Is dat per de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door werknemer, of mogelijk al eerder, bijvoorbeeld als de advocaten van partijen in een e-mailwisseling tot overeenstemming zijn gekomen over de beëindigingsvoorwaarden? Over deze vraag boog zich de kantonrechter te Bergen op Zoom ( Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Kamer voor kantonzaken Bergen op Zoom), 15 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1155 ).

Akkoord na e-mailcorrespondentie
Na e-mailcorrespondentie tussen de advocaten van werkgever en werknemer heeft de advocaat van werknemer op 28 november 2016 aan de advocaat van werkgever bericht dat werknemer akkoord ging met het laatst toegezonden concept van de vaststellingsovereenkomst. Echter: de vaststellingsovereenkomst wordt uiteindelijk niet door de werknemer ondertekend. Is daarmee de herroepingstermijn niet gaan lopen, zodat de werkneemster op 13 december 2016 nog aan werkgever kon mededelen dat zij niet akkoord ging met de vaststellingsovereenkomst?

Wanneer vangt bedenktermijn aan?

De kantonrechter is van mening dat de bedenktermijn reeds is verstreken. Naar het oordeel van de kantonrechter volgt uit e-mail correspondentie tussen de advocaten van partijen dat reeds op 28 november 2016 schriftelijk overeenstemming is bereikt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er was immers, zoals blijkt uit die e-mails, overeenstemming bereikt over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst. Dat betekent dat de bedenktermijn van 14 dagen op 28 november 2016 is gaan lopen en dat werknemer niet binnen die termijn de vaststellingsovereenkomst heeft herroepen. Dat werknemer de vaststellingsovereenkomst nimmer met een handtekening heeft bekrachtigd, maakt dat niet anders volgens de rechter.

Conclusie:

Uit deze uitspraak volgt dat niet zozeer de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst relevant is, maar de datum waarop partijen feitelijk overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Voorkom fouten bij aangaan vaststellingsovereenkomst, bel onze specialisten 0900 - 123 73 24.

bedenktermijn

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.