De vaststellingsovereenkomst is de meest gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Maar waarom is dat zo? Wat maakt de vaststellingsovereenkomst zo populair?

Voordelen
Wat zijn de voordelen van een vaststellingsovereenkomst boven bijvoorbeeld een procedure bij de kantonrechter of het UWV?

Snelheid
Procederen duurt lang, al gauw 2 maanden, maar langer komt ook voor. Tegen een uitspraak is bovendien beroep mogelijk en zelfs cassatie bij de Hoge Raad. Al die tijd verkeren partijen in onzekerheid over de uitkomst.

Kosten
Omdat een vaststellingsovereenkomst vaak veel sneller en eenvoudiger te regelen valt, scheelt dat aanzienlijk in de juridische kosten.

Zekere uitkomst
De uitspraak van de rechter of het UWV is vaak lastig te voorspellen. Zelfs 'sterk' lijkende zaken ( bijvoorbeeld een ontslag op staande voet ) kunnen verloren worden. De vaststellingstellingsovereenkomst biedt meer zekerheid. Wat je afspreekt en opneemt in de overeenkomst staat in beginsel vast. 

Geen opzegtermijn
De rechter en het UWV zal zullen vrijwel altijd rekening houden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn. In een vaststellingsovereenkomst wordt weliswaar ook regelmatig met de opzegtermijn rekening gehouden, maar dat hoeft niet. Partijen zijn daarin vrij.

Ook andere afspraken
Bij ontslag via de kantonrechter of het UWV komt - indien het ontslag wordt toegewezen - de ontslagdatum vast te staan en de eventuele ontslagvergoeding.
Bij een vaststellingsovereenkomst kan veel meer dan dat worden bepaald, denk bijvoorbeeld aan een getuigschrift, (verval van) concurrentiebeding, behoud telefoon, etc.

Geen verstoorde werksfeer
Tijdens een procedure bij de rechter of het UWV zal vrijwel altijd de arbeidsverhouding (ernstig) verstoord zijn. Dat is uiteraard slecht voor het werkproces. Een verstoring komt veel minder vaak voor als partijen onderhandelen
over een beëindigingsovereenkomst.

Niet ingewikkeld
Het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst is in het algemeen niet ingewikkeld. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van het bereikte onderhandelingsresultaat. Daarentegen vergen procedures bij de rechter en het UWV gespecialiseerde kennis. 

Samengevat: aan het beëindigen van een arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst zitten veel voordelen, zowel voor werkgever als werknemer. Zelden verdient procederen de voorkeur.

Wij kunnen u helpen
Onze specialisten hebben veel ervaring met het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst. Maar ook in het geval procederen uw voorkeur heeft, kunnen wij uw belangen goed behartigen. Bel ( 0900 - 123 73 24) of mail daarom direct met onze specialisten als u met ontslag te maken krijgt.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.