Als een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen, wordt meestal afgesproken dat partijen finaal van elkaar gekweten zijn als de vaststellingsovereenkomst is uitgevoerd. Maar wat als er nog een bonus moet worden bepaald door werkgever? Kan werknemer in verband met het finale kwijtingsbeding geen aanspraak meer maken op een bonus, of valt een bonus onder zijn loon dat nog tot einde dienstverband moet worden betaald? Over deze vraag deed het Hof te Den Bosch een uitspraak.

Wat was het geval?

Werknemer is ruim 18 jaar in dienst bij werkgever. Zijn arbeidsovereenkomst kent een bonusregeling. 
Werkgever komt met werknemer in een vaststellingsovereenkomst overeen dat de arbeidsovereenkomst op 1 augustus 2015 tot een einde komt.
In mei 2015 laat werkgever aan werknemer weten dat hij niet in aanmerking komt voor een bonus omdat hij zijn targets niet zou hebben behaald. Bovendien is werkgever van mening dat een bonus niet is genoemd in de vaststellingsovereenkomst, zodat deze ook om die reden niet verschuldigd is.

Werknemer is het met de opvatting van werkgever niet eens en vordert bij de rechter een bonus.

Hoe oordeelt de rechter?

De rechter wijst de vordering van werknemer toe. Weliswaar is het woord bonus niet in de vaststellingsovereenkomst genoemd, echter staat wel in de vaststellingsovereenkomst vermeld dat werknemer tot einde arbeidsovereenkomst recht houdt op zijn loon en bijbehorende emolumenten. Volgens de rechter moet de bonus worden beschouwd als een emolument en derhalve een loonbestanddeel, waarop werknemer recht houdt tot einde arbeidsovereenkomst. 
Verder is de rechter van mening dat werkgever onvoldoende heeft onderbouwd dat werknemer zijn targets niet heeft behaald, zodat een bonus verschuldigd is.       

Conclusie: de tekst van een vaststellingsovereenkomst en een finaal kwijtingsbeding is niet altijd gemakkelijk te interpreteren. Vraag daarom altijd advies of hulp aan een specialist om vergissingen of verborgen gebreken te voorkomen. . Bel onze ontslagspecialisten op 0900 - 123 73 24 of mail.                                                                                                                        

Bonus bij finale kwijting vaststellingsovereenkomst
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.