Kan een vaststellingsovereenkomst in strijd zijn met dwingend recht?

Partijen kunnen bij een aangaan van een vaststellingsovereenkomst afspraken met elkaar over hoe zij een geschil of situatie met elkaar oplossen. Maar kunnen zij 'alle' afspraken met elkaar maken?, ook als die in strijd zijn met zogeheten 'dwingend recht'?

Wat is dwingend recht?

Er is wetgeving die de wetgever zo belangrijk vindt dat de wetgever bepaald heeft dat contractspartijen daarvan niet af mogen wijken. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijke huurbescherming voor woonruimte in het huurrecht of het wettelijk minimum loon waar een werknemer recht op heeft in een arbeidssituatie. Van dat wettelijk minimum loon mogen werkgever en werknemer niet ten nadele van werknemer afwijken in een arbeidsovereenkomst. Maar ligt dat anders bij een vaststellingsovereenkomst?

De wettelijke regel

In de wet is bepaald ( zie artikel 7:902 BW ) dat een vaststellingsovereenkomst ook geldig is als deze in strijd blijkt te zijn met dwingend recht. Ofwel partijen kunnen afspraken maken die ingaan tegen belangrijke wettelijke regels.
Deze regel heeft de Hoge Raad in januari 2017 nog eens bevestigd in zijn uitspraak over wachttijden van taxichauffeurs. Bij die zaak had de taxiondernemer met zijn chauffeurs in een vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de tijden die chauffeurs wachten op een passagier ( die wachttijd bedroeg soms zelfs 1 a 2 uur ) niet als loon behoeft te worden uitbetaald. Een dergelijke afspraak is in strijd met dwingend recht, maar omdat die afspraak gemaakt is in een vaststellingsovereenkomst die het doel had een onzekere situatie tussen partijen op te lossen kon de afspraak volgens de Hoge Raad 'door de beugel'.

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt verder dat een vaststellingsovereenkomst in strijd mag zijn met dwingend recht als de vaststellingsovereenkomst tot doel heeft een bestaand geschil of een onzekere situatie op te lossen. Maar let op: een vaststellingsovereenkomst mag niet in strijd zijn met dwingend recht als deze wordt aangegaan ter voorkoming van een toekomstige onzekerheid of geschil.

Rechtshulp nodig?
Voor rechtshulp bij uw juridische situatie belt ( 0900 - 123 73 24 ) of mailt u onze ervaren juristen en advocaten.


 
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.