Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst legt u zich 'vast' op afspraken die u maakt bij beëindiging van uw dienstverband. Afspraken waarop u - uitzonderingen daargelaten - niet op terug kunt komen.  Het is daarom van uiterst belang dat u geen fouten maakt of zaken vergeet bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Hieronder noemen wij een aantal belangrijke punten waarop u moet letten. Uitdrukkelijk vermelden wij dat dit geen uitputtend lijstje van aandachtspunten is, zodat het altijd raadzaam is uw situatie of vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door onze specialisten.

Ga niet gelijk akkoord: als de werkgever u een vaststellingsovereenkomst presenteert ga dan niet direct akkoord. Zeg dat u de tekst mee wilt nemen en vraag voldoende bedenktijdt.

Voldoende bedenktijd: ontslag is een grote stap. Inkomensverlies en reputatie verlies dreigt. Een bedenktijd van minimaal 1 week is daarom gepast.

Salaris loopt door: bedenk zolang u niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst loopt uw salaris gewoon door. De druk ligt daarom vaak bij de werkgever om tot een akkoord te komen.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding?: als u niets ernstigs te verwijten valt, zou de ontslagvergoeding minimaal het niveau moeten hebben van de wettelijke transitievergoeding. Maar vaak kan de vergoeding hoger zijn, vooral als de werkgever geen goede ontslaggrond heeft. Laat de ontslaggrond en de ontslagvergoeding altijd even checken door onze ontslagspecialisten.

Is de vaststellingsovereenkomst ww-veilig?: als uw arbeidsovereenkomst en daarmee uw salaris eindigt is het goed om zo nodig terug te kunnen  vallen op een ww-uitkering. De vaststellingsovereenkomst moet op de juiste wijze opgesteld zijn om ww-veilig te zijn.Ook dient de juiste fictieve opzegtermijn gehanteerd te worden. Wij kunnen dat voor u controleren.

Is een Sociaal Plan van toepassing?  Veel grote werkgevers hanteren bij ontslagrondes een Sociaal Plan. Het is zaak dat de tekst van de vaststellingsovereenkomst niet ongunstiger is dan het Sociaal Plan. Dus beide documenten moet goed met elkaar vergeleken worden.         

Vrijstelling van werk: in veel gevallen zal de arbeidsrelatie verstoord raken door de wens van werkgever om de werknemer te ontslaan. Vrijstelling van werk met loondoorbetaling is daarom een afspraak die vaak te maken valt, u heeft dan geen last te hebben van de verstoorde relatie.

Positief getuigschrift en referenties: het vinden van vervangend werk is vaak al moeilijk genoeg. Een positief getuigschrift en dito referenties kunnen dan goed van pas komen. Laat dit daarom opnemen in de beëindigingsverenkomst.

Juridische kosten:  de meeste werknemers hebben geen of weinig ervaring met ontslag. Vraag daarom uw werkgever een budget voor juridische kosten om professionele rechtshulp in te kunnen schakelen. 

Wat ontbreekt?:  Het is meestal eenvoudiger bepalingen in de vaststellingsovereenkomst te controleren dan te bedenken welke bepalingen er ontbreken. Vraag onze juristen en advocaten daarom om hulp. Wij gaan voor u na op welke punten de overeenkomst verbeterd of aangevuld kan worden.

Ga niet zelf onderhandelen: onderhandelen over je eigen zaak is meestal geen goed idee. Je bent dan te emotioneel bij de zaak betrokken en hebt moeite de zaak objectief te bekijken. Bovendien ontbeert het de meeste mensen aan voldoende kennis. Een fout is zo gemaakt. Laat onze specialisten voor je onderhandelen voor het beste resultaat.

Kosteloze check:
onze specialisten hebben meer dan 20 jaar ervaring! Laat je vaststellingsovereenkomst daarom door ons controleren op fouten, ww-veiligheid en verbeterpunten.  Bel 0900 123 73 24 of mail.vaststellingsovereenkomst
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.