fouten bij vaststellingsovereenkomst

De werkgever biedt je een vaststellingsovereenkomst aan....en dan....?


Het kan je zomaar overkomen. Je baas roept je bij zich en wil je arbeidscontract beëindigen. Hij biedt je een beëindigingsregeling aan in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.
Wat te doen?  

Het beste advies: teken niet, laat de vaststellingsovereenkomst eerst door een advocaat of jurist controleren om een verkeerde beslissingen te voorkomen.

Voorkom onderstaande fouten bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst

Ga niet direct akkoord

Als je werkgever je een vaststellingsovereenkomst onder je neus houdt, is het niet verstandig direct te tekenen. Het is ook niet raadzaam direct je mening te geven. Blijf rustig en neem de vaststellingsovereenkomst mee naar huis om er over na te denken en advies te vragen over dit aanbod van ontslag met wederzijds goedvinden.

Accepteer niet een te lage vergoeding

Sinds 1 juli 2015 hebben de meeste werknemers de langer dan 2 jaar in dienst zijn en ontslagen worden recht op de zogeheten wettelijke transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is onder meer afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salaris. Omdat werkgever de transitievergoeding in ieder geval verschuldigd is (uitzonderingen daargelaten) zou het akkoord gaan met een lagere vergoeding een 'fout' zijn.

Doe een tegenvoorstel

Vaak is een beëindigingsvoorstel van werkgever een 'openingsbod' en kan via een tegenvoorstel een betere regeling worden gerealiseerd. Bedenk daarom of je een tegenvoorstel wilt doen. Een tegenvoorstel ligt voor de hand als werkgever een minimaal bod doet en is minder logisch als werkgever een royaal aanbod doet. Een royaal bod is bijvoorbeeld een ontslagvergoeding die aanzienlijk hoger ligt dan de wettelijke transitievergoeding.

Let op de opzegtermijn

Afhankelijk van je aantal dienstjaren of de bepalingen in je arbeidscontract dient werkgever een korte of langere opzegtermijn in acht te nemen bij het opzeggen van de arbeidsrelatie. Die opzegtermijn moet minimaal terugkomen in de vaststellingsovereenkomst. Anders mis je 1 of meerdere maanden WW na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Spreek een positief getuigschrift af

Het vinden van een nieuwe baan is belangrijk. Spreek daarom een positief getuigschrift af met werkgever.

Laat concurrentiebeding vervallen

Heb je bij je arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding afgesproken?, spreek dan bij het einde af dat deze komt te vervallen, anders belemmert dit je bij het vinden van ander werk.

Vraag op tijd rechtshulp

Zelf onderhandelen over je vaststellingsovereenkomst is meestal niet verstandig. Je bereikt een slechter resultaat en maakt kans op fouten. Laat je daarom helpen door de specialisten van Ontslagspecialist. Wij bereiken voor je het beste resultaat. bel 0900 - 123 73 24 of mail.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.